»INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI  
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
Libuša Slamková
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT  
Denisa Kubincová 045/5363 024, 0918/660204
fax: 045/5326976
e-mail:sekretariat@inmediazv.sk
NÁKUP  
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363024
fax: 045/5326976
Alena Víglaská, nákupca 0918666003
e-mail:nakup@inmedia.sk
AREA MANAŽÉR  
   
Ulrika Budinská 045/5363024, 0918/666035
fax: 045/5326976
e-mail: budinska@inmedia.sk
MARKETING  
Erik Gubančok 045/5363008, 0918/666009
e-mail:gubancok@inmedia.sk
PODPORA PREDAJA A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Erika Petreková, vedúca oddelenia 045/5363008, 0918/660206
fax: 045/5326976
e-mail:petrekova@inmedia.sk
Ing. Ľudmila Konôpková 045/5363008, 0915/884922
fax: 045/5326976
e-mail:konopkova@inmedia.sk
Patrícia Stančíková 0905501295
fax: 045/5326976
e-mail:stancikova@inmedia.sk
Valéria Fekiačová 0915/465322
fax: 045/5326976
e-mail:obstaravanie@inmedia.sk
PERSONÁLNE ODDELENIE  
Marianna Mecková 0918/666010
e-mail:meckova@inmedia.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE  
Darina Balážová 0918/660252
e-mail:balazova@inmedia.sk
» Pobočka: ZVOLEN, Námestie SNP 11
ODBYT  
Silvia Fleischackerová, vedúca odbytu 045/5363008, 0918/660220
fax: 045/5326976
e-mail: fleischackerova@inmediazv.sk
Katarína Šemrová, objednávky 045/5363008, 0918/660241
fax: 045/5326976
e-mail: semrova@inmedia.sk
Zuzana Drevenáková, objednávky 045/5363008, 0918/660247
fax: 045/5326976
e-mail: drevenakova@inmedia.sk
Jana Plátková, objednávky 045/5363008, 0918/660203
fax: 045/5326976
e-mail: platkova@inmedia.sk
Ľubica Záborská, objednávky 045/5363008, 0918660181
fax: 045/5326976
e-mail: zaborska@inmedia.sk
Katarína Pastierovičová, objednávky, mlieko, mäso 045/5363008, 0918/660201
fax: 045/5326976
e-mail: odbytmliecne@inmediazv.sk
Lenka Škultétyová, objednávky, mlieko, mäso 045/5363008, 0908/900462
fax: 045/5326976
e-mail: skultetyova@inmedia.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA  
Pavel Jusko 0918/660227
e-mail: jusko@inmediazv.sk
Dušan Kopernický 0918/660218
e-mail: kopernicky@inmediazv.sk
Marek Pollák 0918/660211
e-mail: m.pollak@inmediazv.sk
Mgr. Katarína Petrisková 0918/660216
e-mail: petriskova@inmedia.sk
Zuzana Králiková 0918/660213
e-mail: ozinmedia@inmedia.sk
Eva Gajdošová 0918/660215
e-mail: gajdosova@inmedia.sk
SKLAD ZVOLEN, vedúci skladu  
Vladimír Lietava, vedúci skladu, logistika 045/5320516, 0918/666056
e-mail: skladzv@inmedia.sk

Aktuality »

Kvíz I.

Plný počet bodov nazbiera len málokto. Patríte medzi najlepších ? » Čítajte viac

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex