» Pobočka: KOŠICE, Ázíjská trieda 9
RIADITEĽKA POBOČKY  
Ing. Lucia Rafaelisová 055/7896173, 0918/660222
e-mail: kosice@inmedia.sk
ODBYT  
Silvia Kusajlová, vedúca odbytu 055/7896173, 0918/666025
e-mail: veducake@inmedia.sk
Marianna Jakabová, objednávky 055/7896173, 0918/660154
e-mail: odbytke5@inmedia.sk
Marcela Tkáčová, objednávky 055/7896173, 0918660202
e-mail: odbytke9@inmedia.sk
Eva Nigutová, objednávky 055/7896173, 0918/660224
e-mail: odbytke4@inmedia.sk
Lenka Kiselová, objednávky 055/7896173, 0918/660253
e-mail: odbytke3@inmedia.sk
Petra Skibová, objednávky 055/7896173, 0918/660158
e-mail: odbytke8@inmedia.sk
Milena Kováčiková, objednávky 055/7896173
e-mail: odbytke2@inmedia.sk
Zuzana Dobranská, objednávky 055/7896173, 0918/660223
e-mail: odbytke@inmedia.sk
Jaroslava Takáčová, objednávky 055/7896173
e-mail: odbytke6@inmedia.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA  
Viliam Zelinka 0918/660225
e-mail: wille@centrum.sk
Igor Rehák 0918/660228
e-mail: rehak@inmedia.sk
Andrej Palaš 0918/660227
e-mail: palas@inmedia.sk
Helena Orosová 0915/884928
e-mail: orosova@inmedia.sk
Bruno Macko 0918/660226
e-mail: bruno.macko@inmedia.sk
SKLAD  
Ing. Marián Šimko, vedúci skladu, logistika 0918/660254
e-mail: simko@inmedia.sk
Jarmila Domanová, reklamácie, fakturácia 0915/843617
e-mail: skladke@inmedia.sk
»INMEDIA spol. s r.o., Môťovská cesta 10352/18, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI  
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
Libuša Slamková
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT  
Martina Hanusová 045/5363 024, 0918/660204
fax: 045/5326976
e-mail:sekretariat@inmedia.sk
NÁKUP  
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363024
fax: 045/5326976
Alena Víglaská, nákupca 0918666003
e-mail:nakup@inmedia.sk
AREA MANAŽÉR  
   
Ulrika Budinská 045/5363024, 0918/666035
fax: 045/5326976
e-mail: budinska@inmedia.sk
MARKETING  
Erik Gubančok 045/5363008, 0918/666009
e-mail:gubancok@inmedia.sk
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Erika Petreková, vedúca oddelenia 045/5363008, 0918/660206
fax: 045/5326976
e-mail:petrekova@inmedia.sk
Ing. Ľudmila Budová 045/5363008, 0915/884922
fax: 045/5326976
e-mail:konopkova@inmedia.sk
Patrícia Stančíková 0905/501295
fax: 045/5326976
e-mail:stancikova@inmedia.sk
Valéria Fekiačová 0915/465322
fax: 045/5326976
e-mail:obstaravanie@inmedia.sk
PERSONÁLNE ODDELENIE  
Marianna Mecková 0918/666010
e-mail:meckova@inmedia.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE  
Ing. Alžbeta Čepčeková 0918/660252
e-mail:uctaren@inmedia.sk

Aktuality »

Kvíz I.

Plný počet bodov nazbiera len málokto. Patríte medzi najlepších ? » Čítajte viac

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex