»INMEDIA spol. s r.o., Môťovská cesta 10352/18, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI  
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
Libuša Slamková
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT  
Martina Hanusová 045/5363 024, 0918/660204
e-mail:sekretariat@inmedia.sk
NÁKUP  
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363024
Alena Víglaská, nákupca 0918666003
e-mail:nakup@inmedia.sk
AREA MANAŽÉR  
Ulrika Budinská 045/5363024, 0918/666035
e-mail: budinska@inmedia.sk
MARKETING  
Erik Gubančok 0918/666009
e-mail:gubancok@inmedia.sk
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Erika Petreková, vedúca oddelenia 045/5363008, 0918/660206
e-mail:petrekova@inmedia.sk
Ing. Ľudmila Budová 045/5363008, 0915/884922
e-mail:konopkova@inmedia.sk
Patrícia Stančíková 0905/501295
e-mail:stancikova@inmedia.sk
Valéria Fekiačová 0915/465322
e-mail:obstaravanie@inmedia.sk
PERSONÁLNE ODDELENIE  
Marianna Mecková 0918/666010
e-mail:meckova@inmedia.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE  
Ing. Alžbeta Čepčeková 0918/660252
e-mail:uctaren@inmedia.sk
»INMEDIA spol. s r.o., Môťovská cesta 10352/18, 960 01 Zvolen
ODBYT  
Silvia Fleischackerová, vedúca odbytu 045/5363014, 0918/660220
e-mail: fleischackerova@inmedia.sk
Katarína Šemrová, objednávky 045/5363013, 0918/660241
e-mail: semrova@inmedia.sk
Zuzana Drevenáková, objednávky 045/5363012, 0918/660247
e-mail: drevenakova@inmedia.sk
Alena Gallová, objednávky 045/5363009, 0918/660203
e-mail: gallova@inmedia.sk
Ľubica Záborská, objednávky 045/5363008, 0918/660181
e-mail: zaborska@inmedia.sk
Katarína Pastierovičová, objednávky, mlieko, mäso 045/5363011, 0918/660201
e-mail: odbytmliecne@inmedia.sk
Lenka Királyová, objednávky, mlieko, mäso 045/5363010
e-mail: kiralyova@inmedia.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA  
Gabriela Chabadová 0918/660218
e-mail: g.chabadova@inmedia.sk
Marek Pollák 0918/660211
e-mail: m.pollak@inmedia.sk
Mgr. Katarína Petrisková 0918/660216
e-mail: petriskova@inmedia.sk
Zuzana Králiková 0918/660213
e-mail: ozinmedia@inmedia.sk
Peter Bernát 0918/660215
e-mail: bernat@inmedia.sk
SKLAD  
Stanislava Karlovská, vedúca skladu 0918/666056
e-mail: skladzv@inmedia.sk

Aktuality »

Kvíz I.

Plný počet bodov nazbiera len málokto. Patríte medzi najlepších ? » Čítajte viac

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex