Služby

»Ucelená starostlivosť o odberateľa na troch úrovniach:

  • úroveň: osobný kontakt - obchodný zástupca - pravidelné návštevy , realizácie objednávok, vybavovanie reklamácií 
  • úroveň: telefonický kontakt – pracovníčky odbytu – informácie o aktuálnom stave skladu, preberanie objednávok a reklamácií. 
  • úroveň: pracovný kontakt – pracovníci skladu zabezpečujú skladovanie a zásobovanie v súlade s HACCP.

» Mesačné akcie a aktualizácie cenovej ponuky

»
Faktúry dodávané priamo pri rozvoze

»
Dovoz tovaru je zahrnutý priamo v cene

»
Pravidelnosť dodávok podľa stáleho rozvozného plánu.

»
Stály pracovník pri dovoze tovaru

»
Promptné vybavovanie reklamácií

» Platobné podmienky – možnosť platby v hotovosti alebo prostredníctvom bezhotovostného styku

» Opraviť faktúru náš systém umožňuje len v mesiaci jej vystavenia (napr. vystavená faktúra v marci – oprava v marci)


"Odberateľ je rovnocenný partner, ktorý má možnosť definovať podmienky spolupráce“

Aktuality »

Kvíz I.

Plný počet bodov nazbiera len málokto. Patríte medzi najlepších ? » Čítajte viac

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex