» Pobočka: PRIEVIDZA, Košovská cesta 28
RIADITEĽKA POBOČKY  
Ing. Adriana Výbochová 046/5425302,5422472, 0918/660208
e-mail: vybochova@inmedia.sk
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY  
Ing. Jana Kňazeová 046/5425302, 0918/666120
e-mail: knazeova@inmedia.sk
ODBYT  
Regina Hudoková, objednávky 046/5425302, 0918/660249
e-mail: hudokova@inmedia.sk
Ing. Zdenka Barteková, objednávky 046/5425302, 0918/660207
e-mail: odbytprievidza@inmedia.sk
Jana Čavojská, objednávky 046/5425302, 0918/660248
e-mail: odbytpd2@inmedia.sk
Dominika Oršulová, objednávky 046/5425302, 0918/660209
e-mail: odbytpd5@inmedia.sk
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA  
Ing. Renáta Talianová 0918/660205
e-mail: talianova@inmedia.sk
Zuzana Králiková 0918/660213
e-mail: ozinmedia@inmedia.sk
Jozef Solin 0918/660212
e-mail: solin@inmedia.sk

Jana Tancíková

0918/660221
e-mail: oznitra@inmedia.sk
»INMEDIA spol. s r.o., Môťovská cesta 10352/18, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI  
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
Libuša Slamková
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT  
Martina Hanusová 045/5363 024, 0918/660204
e-mail:sekretariat@inmedia.sk
NÁKUP  
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu 045/5363024
Alena Víglaská, nákupca 0918666003
e-mail:nakup@inmedia.sk
AREA MANAŽÉR  
Katarína Kavková 0918/666081
e-mail: kavkova@mabonex.sk
MARKETING  
Erik Gubančok 0918/666009
e-mail:gubancok@inmedia.sk
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  
Erika Petreková, vedúca oddelenia 045/5363008, 0918/660206
e-mail:petrekova@inmedia.sk
Ing. Ľudmila Budová 045/5363008, 0915/884922
e-mail:konopkova@inmedia.sk
Patrícia Stančíková 0905/501295
e-mail:stancikova@inmedia.sk
Valéria Fekiačová 0915/465322
e-mail:obstaravanie@inmedia.sk
PERSONÁLNE ODDELENIE  
Marianna Mecková 0918/666010
e-mail:meckova@inmedia.sk
EKONOMICKÉ ODDELENIE  
Ing. Alžbeta Čepčeková 0918/660252
e-mail:uctaren@inmedia.sk

Aktuality »

Kvíz I.

Plný počet bodov nazbiera len málokto. Patríte medzi najlepších ? » Čítajte viac

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex