» Pobočka: PRIEVIDZA, Košovská cesta 28
RIADITEĽKA POBOČKY
Ing. Adriana Výbochová, reklamácie

046/5422463,5422472, 0918/660208

fax: 046/542 2477
e-mail: prievidza@inmediazv.sk

ODBYT

Ing. Zdenka Barteková, objednávky 

Jana Čavojská - objednávky - mlieko, mliečne výrobky

046/5425302, 0918/660207

046/5425302, 0918/660248

Ing. Monika Hurtišová, objednávky

046/5425302, 0918/660209

e-mail: odbytpd@inmediazv.sk

Regina Hudoková, objednávky
hrubý tovar, mlieko, mliečne, mraz. výrobky, ovocie, zelenina, mäso

046/5425302, 0918/660249
fax: 046/5422477

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Ing. Renáta Talianová
Zuzana Králiková
Jozef Solin

Jana Tancíková

0918/660205
0918/660213
0918/660212

0918/660221

» INMEDIA spol. s r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen
KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Ing. Miloš Kriho, riaditeľ
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
045/5363 024
033/7910063
SEKRETARIÁT
Ing. Veronika Hrončeková 045/5363 024, 0918/660204
fax: 045/5326976
NÁKUP
Mgr. Lucia Krihová, riaditeľka nákupu
Ingrid Krajliková, nákupca
045/5363 024
045/5363008, 0918/660236
MARKETING
Mgr. Oľga Koklesová, riaditeľka predaja
045/5363008, 0918/660200
Erika Petreková,verejné obstarávanie 045/5363008, 0918/660206
e-mail:petrekova@inmedia.sk
Bc. Ľudmila Konôpková, verejné obstarávanie  0915 884 922
e-mail:konopkova@inmedia.sk
Patrícia Stančíková, referent marketingu 045/5363008
e-mail: stancikova@inmedia.sk