Školská mliečna liga s Danone

Školská mliečna liga s Danone

POZOR! Spoločnosť INMEDIA a MABONEX sa od 1.9.2009 stávajú výhradnými partnermi pre distribúciu výrobkov spoločnosti Danone pre všetky školy a jedálne, rovnako sa na nich môžete obracať vo všetkých otázkach súvisiacich s DŠML.

zdroj: www.skolskymliecnyprogram.sk

Materská spoločnosť »

mabonex

mabonex